Thursday, November 22, 2007

Arvamus

Positiivne klass:
Abivalmis,kiired lapsed,toredad õpetajad,sõbralikud,korralikud ja puhtad lapsed.

Negatiivne klass:
lärmakad,tunni ajal mobiiliga mängimine,tunni ajal teiste segamine,osad on natuke kadedad.

Ettepanekud olukorra parandamiseks:
Need kes tunni ajal segavad võiks teise paariga kes ka segavad ära vahetada.Need kes tunniajal mobiiliga mängivad nende käest võiks päeva lõpuni mobiili ära võtta ja päeva lõpus tagasi anda.Kui keegi vahetunnis kisab liiga kõvasti siis ta võiks järgmises vahetunnis oma kohal istuda.


(teised krupi liikmed Kristjan,Tanel)

Saturday, November 17, 2007

Arvamus minu klasssist

Meie klass on päris väike.Kuid siiski on me klass on tore.Meie klassis õpib 10 toretat poissi ja 9 toredat tüdrukut.Osad meie klassi poisid on vaiksed ja tagasihoidlikud kuid osad on lärmakad ja natuke hulakad.Tüdruk on natuke lämakamad kui poisid kuid on ka vaikseid tüdrukuid.Meie klass on sportlik ja ka osaad on huvitatud muusikast.Poisid on rohkeb sportlikumad kui tüdrukud, tüdtukud on aga rohkem musikaalsemad.Klassiruum kus me õpime on ka üpris suur.Meie klassis võiks rohkeim olla tarkasid ning vähem rumalaid.Osad õpilased võiksid tunni ajal mitte segada.Meie klassis on ka palju lilli ja see on hea , sest siis on meie klass natuke rohelisem.Õpetaja on ka hea.Ta teeb õppimise huvitavamaks ja siis on tahtmist õppida.

Friday, November 9, 2007